หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาพาหนะรับ - ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 1/2562) จำนวน 31 วันทำการ จำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง [ 5 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน หมายเลขทะเบียน กข -7183 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]

  (1)