หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุ
 
ร่าง TOR การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(รถยนต์บรรทุก) ขนาด 6 ล้อ  
ตารางแสดงวงเงิน การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ร่างขอบเขตงานรถกระเช้าไฟฟ้า
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 10.10 น. โดย คุณ วรรณภา วรรณพันธ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน