หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 6  
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้จัดการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 16.19 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย