หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย