หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
ประชุม เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 13.56 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย